Този сайт използва "бисквитки". Виж повече информация тук

Условия на "-5% на изплащане с TBI Bank"

Период на провеждане на кампанията:

10.11.2017г. - 23.11.2017 г. включително

 

Участващи продукти в кампанията:

Всички продукти в сайта www.mebelnaborsa.bg 

 

Участващи търговци в кампанията: Участващият търговец в кампанията е Мебелна борса Никеа ЕООД.

 

Териториално покритие на кампанията: Република България.

 

Организатор на кампанията: "Мебелна борса Никеа" ЕООД и " Ти Би Ай Банк" ЕАД.

 

ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА  ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организатор на промоционалната кампанията  „-5% на изплащане с TBI Bank”  (по-нататък наричана „Кампанията или „Промоционалната кампания”) са  "Мебелна борса Никеа ЕООД и "Ти Би Ай Банк" ЕАД. Промоционалната кампания се извършва за и от името на „Мебелна борса Никеа“ ЕООД и "Ти Би Ай Банк" ЕАД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.

 

ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Периодът, в който може да участвате в кампанията е от 10.08.2017 г. – 15.08.2017 г. включително („Период на промоцията”).

Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на територията на  Република България със съдействието на "Ти Би Ай Банк" ЕАД

 

ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ

В Кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са сключили договор за стоков кредит с „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за закупуване на мебели от Участващия търговец в Кампания и в посочения период на Кампанията, с изключение на служители на „Ти Би Ай Банк” ЕАД и служители на участващите партньори, както и членове на техните семейства.

Всеки клиент скючил договор на стоков кредит за срок от 12,18 или 24 месеца получава 5% отстъпка от цената на избраната стока.

Пример: Ако стоката, която сте избрали е на цена 1000лв. и желаете да я разсрочите за някой от посочените срокове получавате 5% отстъпка.В случая отстъпката е в размер на 50лв. и така крайната цена на стоката става 950лв.

Съгласно ЗПК отказът от стоков кредит е право на всеки клиент.

 

ЧЛЕН 4. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Организаторите на настоящата Кампания „Мебелна борса Никеа“ ЕООД и "Ти Би Ай Банк" ЕАД не носят отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

 

Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Правила и регламенти.

 

ЧЛЕН 5. ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторите се задължават относно събиране, обработване, използване, съхранение и унищожаване на личните данни на участниците в промоцията  да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на потребителите само за провеждането на кампанията по тези правила и да не предоставя същите на трети лица.

 

 

ЧЛЕН 6. СПОРОВЕ

В случай на потенциален конфликт между организаторите и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

 

ЧЛЕН 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторите запазват правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведомият обществеността относно невъзможност за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.